Ike Naafs-Loman

Kwartierstaten:
Bernard Naafs en Frederike Ariane Loman
Cathalijn Wouterke Naafs

Parentelen:
Aert Bastiaense
Berent Jans Snijder
Dingen Petersz
Gerhard Kedde
Johan Carl Staal
Tönis Navis
Willem Gerrits (Loman)

Genealogieën:
Dingen Petersz, patrilineair
Harmen Ooijtink, patrilineair
Machteld, patrilineair

Stamreeksen:
Derk Adriaan Naafs, patrilineair
Derske Diewertje Naafs, matrilineair

Biografieën:
Albert Pomper
Gerrit Hendrik Loman
Johanna Wouterina Huisman