Stamreeks van Derske Diewertje Naafs, matrilineair
Stamreeks van Derske Diewertje Naafs, matrilineair

Generatie XIV

Derske Diewertje Naafs, geb Utrecht op 30 mei 1973, drs. Theaterwetenschappen, Samenlevingscontract Rotterdam op 1 okt 2001, (gesch. in 2015) met Constantijn Willem van Leeuwen, geb Rotterdam op 4 mei 1973, Civiel Ingenieur.

Generatie XIII

Frederike Ariane Loman, geb Geldermalsen op 17 jun 1946, bewegingstherapeute Cesar, otr. Utrecht op 30 mrt 1969, tr. Geldermalsen op 16 mei 1969 met

Bernard Naafs, zn. van Derk Adriaan Naafs en Tonia Gerritje Sterken, geb Deventer op 30 dec 1943, ged Deventer, dermatovenereoloog.

Generatie XII

Johanna Adriana Woutrina Leemans, geb Avereest op 25 jul 1914, onderwijzeres, ovl Nieuwegein op 25 mrt 1998, gecr Nieuwegein op 28 mrt 1998, otr. op 5 mei 1945, tr. Wadenoijen op 11 mei 1945 met

Willem Ferdinand Loman, zn. van Johan Karel Loman en Maria Hendrika Dingemans, geb Tiel op 16 apr 1913, boekhouder, verkoopleider Meubelfabriek "De Ster", ovl Tiel op 9 jun 1994, gecr Beuningen op 13 jun 1994.

Generatie XI

Johanna Wouterina Huisman, geb Bussum op 20 okt 1890, ovl Amersfoort op 3 mei 1990, tr. Bussum op 16 okt 1913 met

Adrianus Johannes Leemans, zn. van Minnekus Adrianus Johannes Leemans en Antje Schippers, geb Naarden op 14 jun 1887, leraar schoenmaken Rijksopvoedingsgesticht, ovl Amersfoort op 27 mrt 1941.

Generatie X

Antje Pomper, geb Sneek op 25 jul 1859, DG, dienstbode, ovl Bussum op 28 feb 1929, tr. Bussum op 29 feb 1888 met

Cornelis Jacobus Huisman (Kindt), zn. van Johanna Wouterina Kint, geb Naaldwijk op 31 mei 1851, buskruidmaker (1877), winkelier (1905), marktmeester, koopman (1902, 1904, 1907), ovl Bussum op 23 jul 1935, tr. (1) Muiden op 13 mei 1877 met Aaltje Visser, dr. van Abraham Visser en Grietje Vis, geb Muiden op 23 feb 1857, dienstbode, ovl Bussum op 2 mei 1887.

Generatie IX

Margaretha Frederika Masselink, geb Oldeboorn op 24 feb 1829, NH, dienstmeid, ovl Sneek op 8 apr 1864, tr. Oldeboorn op 23 mei 1858 met

Johannes Sipkes Pomper, zn. van Sipke Pieters Pomper en Antje Rinzes Jongbloed, geb Oldeboorn op 12 mrt 1829, DG, wagenmaker, ovl Lemmer op 18 mei 1879, tr. (2) Sneek op 14 mei 1865 met Geertje Sybes Boetje, dr. van Sybe Gerrits Boetje en Antje Popkes Baayma, geb Terhorne op 23 aug 1829, ND, dienstmeid (1865), ovl Lemmer op 17 jul 1891.

Generatie VIII

Maria Schmidt, geb Leeuwarden op 21 mei 1790, ged Leeuwarden op 9 jun 1790, ovl Oldeboorn op 20 mrt 1872, tr. Gaasterland op 29 mei 1816 met

Albert Masselink, zn. van Gerrit Jan Masselink en Margareta Fontein, geb Arnhem op 14 okt 1790, tuinman, ovl Utingeradeel op 13 jan 1836.

Generatie VII

Tjerkje Tjerks van der Veen, ged Stavoren op 16 apr 1766, ovl Lemmer op 3 aug 1814, otr. Sneek op 3 mei 1788, tr. Sneek op 18 mei 1788 met

Johan Adam Schmidt, zn. van Adam Johannes Schmidt en Maria Philippina Kranz, geb Herborn (Hessen, Duitsland) [Duitsland] circa 1757, bode der Staten van Friesland (Ordinaris), ovl Lemmer op 21 aug 1814.

Generatie VI

Maaike Riemers Albaarda, ged Sneek op 16 sep 1742, ovl Sneek op 20 mrt 1807, tr. (2) op 11 sep 1773 met Siebren Ieges, geb in 1745, ovl (62 jaar oud) Sneek op 19 mrt 1803, begr Sneek op 20 mrt 1803, otr. (1) Sneek op 18 mei 1765, tr. Stavoren op 9 jun 1765, kerk.huw. Sneek op 19 aug 1765 met

Tjerk Botes van der Veen, zn. van Bootse Eebes van der Veen en Tjerkje Johannis, geb Leeuwarden op 3 jun 1729, schoolmeester, organist te Stavoren, ovl Sneek voor 28 aug 1771.

Generatie V

Jetske Jaspers, ged Sneek op 12 apr 1715, begr Sneek op 29 mrt 1789, otr. Sneek op 25 apr 1739, tr. op 24 mei 1739 met

Riemer (Rymer) Herkes (Hermens) Harkis, zn. van Harke Riemers en Maaike Andries, ged Sneek op 9 okt 1711, sjouwer.

Generatie IV

Froukje Folkerts, ged Twijzel op 17 nov 1681, ovl na 1 jan 1736, tr. (2) Lemmer op 10 mrt 1728 met Siemen Sjoerds, tr. (1) circa 1712 met

Jasper Jaspers.

Generatie III

Jetske Rompts, ged Twijzel op 18 feb 1653, otr. Buitenpost op 15 jan 1671, tr. Optwijzel met

Folkert Siebes.

Generatie II

Reinou Rienks, ged Dokkum op 20 sep 1616, otr. Dokkum op 21 nov 1645, tr. met

Rompt Jans, zn. van Johannes Rommerts en Baukje Jans, geb Dokkum op 15 mei 1624.

Generatie I

Rins Fokkes, tr. op 23 nov 1609 met

Rienk Hanses.