Welkom! Dit is de site van Ike Naafs-Loman
Loran Pieter Johan
Loran Pieter Johan, geb Utrecht in 1854.

tr.
met

Geertruida Leguι, dr. van Pieter Gerardus Leguι en Helena Antonia de Haas, geb Tiel circa 1855.


Hendrik Nicolaas Cornelis Blom
Hendrik Nicolaas Cornelis Blom, geb Tiel op 4 aug 1782.

tr. Tiel op 18 jan 1817
met

Geertrui Brouwer, geb Tiel op 1 apr 1779.


Geertrui Brouwer
Geertrui Brouwer, geb Tiel op 1 apr 1779.

tr. Tiel op 18 jan 1817
met

Hendrik Nicolaas Cornelis Blom, zn. van Teunis Johannesz Blom en Helena Crouwel, geb Tiel op 4 aug 1782.


Johanna Elizabeth Blom
Johanna Elizabeth Blom, geb Tiel circa 1784.

tr.
met

Francken Adrianus, geb Tiel circa 1778.


Francken Adrianus
Francken Adrianus, geb Tiel circa 1778.

tr.
met

Johanna Elizabeth Blom, dr. van Teunis Johannesz Blom en Helena Crouwel, geb Tiel circa 1784.


Marinus Hendrik Ramond
Marinus Hendrik Ramond, geb Echteld op 26 mei 1798, wethouder Dodewaard, ovl Dodewaard op 22 apr 1892.

tr. Echteld op 26 mei 1824
met

Petronella de Haas, dr. van Bart de Haas en Pieternella van Westreenen, geb Tiel op 18 jan 1801.


Hermanus Kedde
Hermanus Kedde, dienstplichtig naar Indiλ, onderwijzer aldaar.


Hendrika Sophia Pomper
Hendrika Sophia (Rieka) Pomper, geb Amsterdam Eerste Constantijn Huijgensstraat 13a op 10 feb 1896, ovl na 20 jun 1983.

tr. Amsterdam op 26 jun 1930 (getuigen: Harm Mulder, 44 j. won. Bussum en Siebe Albert Pomper, oom, 60 j. won. Uithoorn)
met

Jacobus Mulder, zn. van Fokko Mulder en Karstiena Schipper, geb Charlois op 12 nov 1890, adjunct-commies Rijkspostspaarbank, ovl Heiloo kort voor 7 jan 1965 Nieuwsblad voor Heiloo e.o.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Albert Fokko*1931 Amsterdam †2002 Leiden 71


Grietje Pieters Pomper
Grietje Pieters Pomper, geb circa 1792, dienstmeid (1827) te Wartena (28-12-1811), ovl Oldeboorn op 6 jan 1866.

tr. Oldeboorn op 28 aug 1831
met

Frans Dirks Durkjens Onverwagt, zn. van Dirkjen Franzes, geb Akkrum circa 1785, timmerknecht Akkrum 1836, 1838, tr. (1) Utingeradeel op 12 jun 1813 met Minke Tjitzes.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Pieter Franzes*1834 Akkrum    


Frans Onverwagt
Frans Dirks Durkjens Onverwagt, geb Akkrum circa 1785, timmerknecht Akkrum 1836, 1838.

tr. (1) Utingeradeel op 12 jun 1813
met

Minke Tjitzes.

tr. (2) Oldeboorn op 28 aug 1831
met

Grietje Pieters Pomper, dr. van Pieter Sybrens Pomper en Wypkjen Sipkes, geb circa 1792, dienstmeid (1827) te Wartena (28-12-1811), ovl Oldeboorn op 6 jan 1866.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Pieter Franzes*1834 Akkrum    


Geertje Pieters Pomper
Geertje Pieters Gertje Pomper, geb Grouw circa 1800, arbeidster (1827), ovl Utingeradeel op 25 jun 1851.

tr. Oldeboorn op 27 mei 1826
met

Herre IJsbrandus Kuyper Kuipers, geb Haarlem circa 1794, arbeider (1827), werkman Akkrum (1836).

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Herres*1832 Utingeradeel    
IJsbrand Herres*1833 Oldeboorn    


Herre IJsbrandus Kuyper
Herre IJsbrandus Kuyper Kuipers, geb Haarlem circa 1794, arbeider (1827), werkman Akkrum (1836).

tr. Oldeboorn op 27 mei 1826
met

Geertje Pieters Gertje Pomper, dr. van Pieter Sybrens Pomper en Wypkjen Sipkes, geb Grouw circa 1800, arbeidster (1827), ovl Utingeradeel op 25 jun 1851.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Herres*1832 Utingeradeel    
IJsbrand Herres*1833 Oldeboorn    


Pieter Sipkes Pomper
Pieter Sipkes Pomper, geb Oldeboorn op 1 sep 1822, arbeider te Haskerdijken (1858), ovl Haskerdijken op 6 aug 1859.

Pieter Sipkes Pomper.
getuige bij huwelijk van broer Johannes Sipkes.

tr. Utingeradeel ? op 8 mei 1853
met

Harmke Oenes de Roos, dr. van Oene Harmens de Roos en Wytske Tjeerds Wilstra, geb Utingeradeel op 19 jan 1828, ovl Utingeradeel op 9 okt 1867.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Antje*1854 Haskerdijken †1915 Doniawerstal 61
Oene*1856 Haskerdijken †1932 Bolsward 76
Sipke Pieters*1858 Haskerdijken †1879 Ureterp 21


Harmke Oenes de Roos
Harmke Oenes de Roos, geb Utingeradeel op 19 jan 1828, ovl Utingeradeel op 9 okt 1867.

tr. Utingeradeel ? op 8 mei 1853
met

Pieter Sipkes Pomper, zn. van Sipke Pieters Pomper en Antje Rinzes Jongbloed, geb Oldeboorn op 1 sep 1822, arbeider te Haskerdijken (1858), ovl Haskerdijken op 6 aug 1859.

Pieter Sipkes Pomper.
getuige bij huwelijk van broer Johannes Sipkes.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Antje*1854 Haskerdijken †1915 Doniawerstal 61
Oene*1856 Haskerdijken †1932 Bolsward 76
Sipke Pieters*1858 Haskerdijken †1879 Ureterp 21


Rombout Kint
Rombout Kint Kind, geb Almkerk (Emmickhoven) op 3 nov 1785 volgens genlias geb. op 16-3-1786, ged Almkerk (Emmickhoven) op 6 nov 1785 Huibertje Kind, (vlas)arbeider, ovl Naaldwijk op 3 okt 1830.

Rombout Kint.
kreupel.

tr. Naaldwijk op 9 okt 1818
met

Susanna Zuzanna Kwakkesteyn Quakkenstein, Kwakstein, dr. van Magchiel Kwakkesteijn en Hillegonda van Vliet, geb Monster op 22 nov 1790, ged NG Monster op 28 nov 1790 zelf gedoopt als Zuzanna (getuige: Zuzanna Oosterlee (haar moeders moeder)), werkster, ovl 's-Gravenhage op 15 jun 1866, tr. (2) Naaldwijk op 2 nov 1833 met Jan Vreugdenhil.

Susanna Kwakkesteyn.
op 15-4-1791 van Monster naar Naaldwijk; vertrekt uit Naaldwijk naar 's-Gravenhage op 29-11-1857, op dezelfde dag als haar kleinzoon Corn. Jac. Kind uit Naaldwijk naar 's-Gr. vertrekt.
bij huwelijk van zoon Jacobus wordt zij Janna genoemd
.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1824 Nootdorp    
Hillegonda Johanna*1826 Delft    
Johanna Wouterina*1829 Naaldwijk †1920 Bussum 90


Susanna Kwakkesteyn
Susanna Zuzanna Kwakkesteyn Quakkenstein, Kwakstein, geb Monster op 22 nov 1790, ged NG Monster op 28 nov 1790 zelf gedoopt als Zuzanna (getuige: Zuzanna Oosterlee (haar moeders moeder)), werkster, ovl 's-Gravenhage op 15 jun 1866.

Susanna Kwakkesteyn.
op 15-4-1791 van Monster naar Naaldwijk; vertrekt uit Naaldwijk naar 's-Gravenhage op 29-11-1857, op dezelfde dag als haar kleinzoon Corn. Jac. Kind uit Naaldwijk naar 's-Gr. vertrekt.
bij huwelijk van zoon Jacobus wordt zij Janna genoemd
.

relatie (1)

Zij krijgt:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Cornelis Jacobus*1814 Ouderkerk a/d IJssel †1885 Delft 71
Jacobus*1816 Sliedrecht †1858 Naaldwijk 41
Elisabeth*1818 Naaldwijk †1818 Naaldwijk 0

tr. (2) Naaldwijk op 9 okt 1818
met

Rombout Kint Kind, zn. van Jan Kind en Wouterke Noteboom, geb Almkerk (Emmickhoven) op 3 nov 1785 volgens genlias geb. op 16-3-1786, ged Almkerk (Emmickhoven) op 6 nov 1785 Huibertje Kind, (vlas)arbeider, ovl Naaldwijk op 3 okt 1830.

Rombout Kint.
kreupel.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1824 Nootdorp    
Hillegonda Johanna*1826 Delft    
Johanna Wouterina*1829 Naaldwijk †1920 Bussum 90

tr. (3) Naaldwijk op 2 nov 1833
met

Jan Vreugdenhil, geb 's-Gravenzande Zandambacht op 6 jun 1811, ged NG 's-Gravenzande op 16 jun 1811, ovl Naaldwijk op 26 sep 1869.


Jan Kind
Jan ook Johannes Kind Kindt, geb Dussen op 5 feb 1758, arbeider, ovl Pijnacker op 24 mei 1821.

otr. Almkerk op 2 mei 1783 Pro Deo, tr. Emmickhoven Dussen? op 25 mei 1783 j.m. wonende onder Emmickhoven; j.d. wonende onder Emmickhoven
met

Wouterke Noteboom, dr. van Arien Gerrits Notenboom en Johanna Corstiaanse Faas, ged Almkerk op 11 sep 1757 (getuige: Grietje Noteboom), ovl Pijnacker op 10 nov 1831.

Wouterke Noteboom.
kon niet schrijven.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Rombout~1784 Dussen †1785  1
Rombout*1785 Almkerk †1830 Naaldwijk 44
Johanna*1789 Almkerk    
Arie~1792 Dussen †1842 Maasland 50
Tieleman~1794 Dussen †1812 Pijnacker 18
Bastiaan~1796 Dussen †1801 Dussen 4
Margreta~1798 Dussen †1842 Delft 43
Teunis~1800 Dussen †1849 Pijnacker 49


Gerritje Sterken
Gerritje Sterken, geb Deventer op 5 sep 1921, ovl Deventer op 2 mrt 1992.

tr. Deventer op 17 dec 1952
met

Lammert Poelakker.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd     
Harmina Petronella*1959 Deventer †2020 Hengelo 61


Rombout Kind
Rombout Willemse Kind, ged Dussen op 24 jan 1717, begr Dussen Munsterkerk op 17 mei 1776 voor kleet no 1  f. 3.-.- driemaal geluid.

otr. Almkerk j.m. van Dussen; Grietje van
Almkerk
op 19 apr 1747 of 15-4-1747 Dussen, tr. Dussen, kerk.huw. (G) pro deo
met

Grietje van der Meijden, dr. van Tieleman Janse van der Mijden en Neeltje Maertensdr. van Rossum, geb Almkerk, ged Uitwijk Uitwijk en Waardhuizen op 29 aug 1723 zondag (getuige: Claertie van Rossum), begr Dussen Dussen-Muilkerk op 17 mei 1776 er werd driemaal geluid.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Huybertje Romme~1747 Dussen †1808 Almkerk 60
Tileman~1748 Dussen    
Willem~1750 Dussen    
Willem~1753 Dussen †1766 Dussen 13
Tileman~1755 Dussen †1789 Dussen 34
Jan*1758 Dussen †1821 Pijnacker 63
Aart~1761 Dussen    
Maarten~1763 Dussen    
Hendrik*1765 Dussen    
10 Neeltje*1767 Dussen 1844 Pijnacker 77


Grietje van der Meijden
Grietje van der Meijden, geb Almkerk, ged Uitwijk Uitwijk en Waardhuizen op 29 aug 1723 zondag (getuige: Claertie van Rossum), begr Dussen Dussen-Muilkerk op 17 mei 1776 er werd driemaal geluid.

otr. Almkerk j.m. van Dussen; Grietje van
Almkerk
op 19 apr 1747 of 15-4-1747 Dussen, tr. Dussen, kerk.huw. (G) pro deo
met

Rombout Willemse Kind, zn. van Willem Bastiaense en Huybertje Romme van Anker, ged Dussen op 24 jan 1717, begr Dussen Munsterkerk op 17 mei 1776 voor kleet no 1  f. 3.-.- driemaal geluid.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Huybertje Romme~1747 Dussen †1808 Almkerk 60
Tileman~1748 Dussen    
Willem~1750 Dussen    
Willem~1753 Dussen †1766 Dussen 13
Tileman~1755 Dussen †1789 Dussen 34
Jan*1758 Dussen †1821 Pijnacker 63
Aart~1761 Dussen    
Maarten~1763 Dussen    
Hendrik*1765 Dussen    
10 Neeltje*1767 Dussen 1844 Pijnacker 77