Welkom! Dit is de site van Ike Naafs-Loman
Sybren Pomper
Sybren Pieters Pomper, geb Grouw circa 1809, schoenmakersknecht Akkrum (1827), fuselier te Boxtel (1838), soldaat te Amsterdam (1836).


Trijntje Pomper
Trijntje Sipkes Pomper, geb Oldeboorn op 17 dec 1832, ovl Oldeboorn op 3 okt 1834.


Wypkje Pomper
Wypkje Sipkes Pomper, geb Oldeboorn op 13 okt 1825, DG, linnennaaister, ovl Oldeboorn op 6 mrt 1855.


Rinse Pomper
Rinse Sipkes Pomper, geb Oldeboorn op 27 jul 1819, schoenmakersknecht, ongehuwd overleden Oldeboorn op 16 jan 1845.

Rinse Sipkes Pomper.
niet getrouwd.


Sybe Albert Pomper
Sybe Albert Pomper, geb Sneek op 22 aug 1869, kleermaker in 1894 wonende Amsterdam, in 1930 in Uithoorn, 21 juni 1948 Bremstraat 49 hs, ovl Amsterdam op 15 feb 1956.

Sybe Albert Pomper.
wel getrouwd, geen kinderen;.
getuige bij huwelijk van broer Albert
.

tr. Amsterdam op 6 sep 1900
met

Gerritje Kuipers, geb Spaarndam op 20 jan 1874, ovl Amsterdam op 20 nov 1956.


Adriana Bernardina Pomper
Adriana Bernardina Pomper, geb Hilversum op 2 sep 1896, onderwijzeres, lid gemeenteraad Rotterdam, lid provinciale staten Z.-H. ridder in de Orde van Oranje-Nassau, lid P.v.d.A, ovl Rotterdam op 19 dec 1982.

Adriana Bernardina Pomper.
niet getrouwd.


Janke Pomper
Janke Pomper, geb Bussum circa 19 mei 1893, ovl Bussum op 26 mei 1893.

Janke Pomper.
waarschijnlijk niet getrouwd.


Albert Pomper
Albert Pomper.

Albert Pomper.
volgens Oma bestaat deze persoon, niet gevonden in Genlias.


Trijntje Kuipers
Trijntje Herres Kuipers, geb Utingeradeel op 6 okt 1832.


IJsbrand Kuyper
IJsbrand Herres Kuyper, geb Oldeboorn op 7 dec 1833.

tr. Baarderadeel op 14 feb 1866
met

Akke Boonstra, geb Deinum circa 1840.


Akke Boonstra
Akke Boonstra, geb Deinum circa 1840.

tr. Baarderadeel op 14 feb 1866
met

IJsbrand Herres Kuyper, zn. van Herre IJsbrandus Kuyper en Geertje Pieters Pomper, geb Oldeboorn op 7 dec 1833.


Sybe Boetje
Sybe Gerrits Boetje, geb Terhorne op 2 feb 1795, schippersknecht (1825), sjouwer (1850), ovl Lemmer op 22 dec 1850.

Sybe Gerrits Boetje.
aan Nationale Militie voldaan (voor 1825).

tr. (1) Terhorne op 16 jun 1821
met

Aaltje Tjeerds, ovl Terhorne op 14 nov 1821.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Ale Sybes*1821 Utingeradeel    

tr. (2) Utingeradeel op 28 mei 1825 hij wonende Terhorne, zij in de Lemmer
met

Antje Popkes Baayma, dr. van Popke Jacobs Baayma en Aukjen Geeles, geb Langweer op 26 mrt 1788, schippersche, relatie (2) met Pier Lolkes Booyman.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Geertje Sybes*1829 Terhorne 1891 Lemmer 61


Antje Baayma
Antje Popkes Baayma, geb Langweer op 26 mrt 1788, schippersche.

tr. (1) Utingeradeel op 28 mei 1825 hij wonende Terhorne, zij in de Lemmer
met

Sybe Gerrits Boetje, zn. van Gerrit Sybes Boetje en Janke Hobbes de Jong, geb Terhorne op 2 feb 1795, schippersknecht (1825), sjouwer (1850), ovl Lemmer op 22 dec 1850, tr. (1) met Aaltje Tjeerds.

Sybe Gerrits Boetje.
aan Nationale Militie voldaan (voor 1825).

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Geertje Sybes*1829 Terhorne 1891 Lemmer 61

relatie (2)
met

Pier Lolkes Booyman, schipper, ovl Durgerdam voor Durgerdam in het schip op 12 sep 1821.

Pier Lolkes Booyman.
gewoond hebbende in de Hommerts.


Jan Vreugdenhil
Jan Vreugdenhil, geb 's-Gravenzande Zandambacht op 6 jun 1811, ged NG 's-Gravenzande op 16 jun 1811, ovl Naaldwijk op 26 sep 1869.

tr. Naaldwijk op 2 nov 1833
met

Susanna Zuzanna Kwakkesteyn Quakkenstein, Kwakstein, dr. van Magchiel Kwakkesteijn en Hillegonda van Vliet, geb Monster op 22 nov 1790, ged NG Monster op 28 nov 1790 zelf gedoopt als Zuzanna (getuige: Zuzanna Oosterlee (haar moeders moeder)), werkster, ovl 's-Gravenhage op 15 jun 1866, relatie, tr. (1) met Rombout Kint Kind.

Susanna Kwakkesteyn.
op 15-4-1791 van Monster naar Naaldwijk; vertrekt uit Naaldwijk naar 's-Gravenhage op 29-11-1857, op dezelfde dag als haar kleinzoon Corn. Jac. Kind uit Naaldwijk naar 's-Gr. vertrekt.
bij huwelijk van zoon Jacobus wordt zij Janna genoemd
.


Anna Maria van der Wal
Anna Maria van der Wal, ged Deventer op 21 jun 1768.


Antonij van der Wal
Antonij van der Wal, ged Deventer op 6 feb 1774.


Willem van der Wal
Willem van der Wal, ged Deventer op 30 apr 1772.


Willem van der Wal
Willem van der Wal, ged Deventer op 20 nov 1770.


Willemina van de Wal
Willemina van de Wal, ged Deventer op 17 mei 1778.


Willemijntje Veehof
Willemijntje Willemina Veehof, geb Harderwijk.

otr. Haarlem op 9 jul 1770 van Deventer, wonende Haarlem;
van Harderwijk, wonende Sparendam
, tr. Spaarndam na 22 jul 1770
met

Albertus Albert Kedde, zn. van Henricus Kedde en Harmina Hooftmans, ged Deventer op 4 dec 1737.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Harmijntje Johanna*1770 Spaarndam