Welkom! Dit is de site van Ike Naafs-Loman
Albertus Velders
Albertus Velders, geb Deventer op 24 dec 1802, ged Deventer op 29 dec 1802, koopman, grutter, ovl Deventer op 17 aug 1887.

tr. Voorst op 31 okt 1835
met

Roelofje Schokkenkamp, dr. van Berend Willems Schokkenkamp en Jacomina Ankersmit, geb Terwolde op 24 nov 1806, ged Terwolde op 30 nov 1806, ovl Deventer op 25 mrt 1888.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Margrieta Machtelina*1845 Deventer    


Roelofje Schokkenkamp
Roelofje Schokkenkamp, geb Terwolde op 24 nov 1806, ged Terwolde op 30 nov 1806, ovl Deventer op 25 mrt 1888.

tr. Voorst op 31 okt 1835
met

Albertus Velders, zn. van Adam Velders en Jacomina Bredenoord, geb Deventer op 24 dec 1802, ged Deventer op 29 dec 1802, koopman, grutter, ovl Deventer op 17 aug 1887.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Margrieta Machtelina*1845 Deventer    


Berend Schokkenkamp
Berend Willems Schokkenkamp.

tr.
met

Jacomina Ankersmit.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Roelofje*1806 Terwolde 1888 Deventer 81


Jacomina Ankersmit
Jacomina Ankersmit.

tr.
met

Berend Willems Schokkenkamp.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Roelofje*1806 Terwolde 1888 Deventer 81


Jan Carel ten Bos Velders
Jan Carel ten Bos Velders, ged Deventer op 29 feb 1804.


Willem Velders
Willem Velders, ged Deventer op 25 mrt 1807.


Otto ten Elshof (Schulten)
Otto Swiersen ten Elshof (Schulten).

tr. Lochem op 7 jul 1678 Otto ten Elshof, sone van sal. Swier ten Elshof uijt Langen en Eefse Ketelenbergh, d. van Theunis Ketelenbergh uit Swijp
met

Eefse Theunissen Ketelenberg (Schulten), dr. van Theunis (Wibbolts) Ketelenberg, Swijp (1678), Langen (1680), tr. (2) met Jurjaan Jansen Jurrien Platerinck (Krijickerink).
Otto ten Elshof (Schulten) en Eefse Ketelenberg (Schulten)
Zij woonden op Kruijkerinck in Swijp
.


Jan Platerinc
Jan Platerinc.

tr. Lochem op 4 jul 1680

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Jurjaan Jansen     


Theunis Ketelenberg
Theunis (Wibbolts) Ketelenberg.


Hij krijgt:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Eefse Theunissen     


Swier ten Elshof
Swier ten Elshof, ovl voor 7 jul 1678.


Hij krijgt:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Otto Swiersen     


Afgeschermd
Afgeschermd .


Vroukjen (Pronken)
Vroukjen Baukes Froukjen (Pronken), ged Olterterp op 9 nov 1759, Beetsterzwaag (1811), ovl Beetsterzwaag op 19 feb 1831.

tr. Beetsterzwaag op 21 nov 1784
met

Albert Berends Hofman, geb Beetsterzwaag circa 1757, ovl Beetsterzwaag op 29 feb 1840.

Albert Berends Hofman.
in 1811 Hofman als achternaam aangenomen.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Beernt Alberts*1785     
Bouke*1787     
Harmen*1790     
Antje*1792     
Tettje*1797     
Hiltje*1800     
Rinze*1801     
Marijke*1804     


Enis Baukes
Enis Baukes, ged Beetsterzwaag in feb 1762, ovl voor 1811.


Berent Baukes
Berent Baukes, geb Beetsterzwaag, ged Beetsterzwaag op 5 nov 1769, ovl voor 1811.


Bartelt Baukes
Bartelt Baukes, geb Beetsterzwaag op 12 jul 1772, ged Beetsterzwaag op 2 aug 1772, ovl voor 1811.


Fockjen Rinses
Fockjen Foekjen Rinses, geb Gorredijk op 5 nov 1788, ged Gorredijk op 4 jan 1789, ovl Gorredijk op 22 jan 1816 een van de aangevers was Wouter Bouwes Jongbloed, oom.


Foekjen Rinses
Foekjen Rinses, geb Gorredijk op 28 nov 1790, ged Gorredijk op 26 dec 1790, ongehuwd overleden voor 31 mei 1825.


Bouwe Rinses
Bouwe Rinses, geb Gorredijk op 24 sep 1795, ged Gorredijk op 27 sep 1795, soldaat Groningen (1825).


Wouter Jongbloed
Wouter Bouwes Jongbloed, geb Gorredijk op 22 feb 1777, ged Gorredijk op 16 mrt 1777, diaken (1819), ovl Gorredijk op 5 jun 1829.

tr. Gorredijk op 26 nov 1800
met

Alberdina Johannes Alstein van Alsteren?, geb in 1780 belijdenis Gorrdeijk 08-05-1805, grofsmidsche (1834), ovl Gorredijk op 27 feb 1856.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Foeckjen*1801 Gorredijk    
Foekje~1802 Gorredijk 1873 Gorredijk 70
Johannes*1803 Gorredijk 1825 Gorredijk 22
Anna*1806 Gorredijk 1856  49
Bouwe Wouters*1808 Gorredijk 1834 Gorredijk 25
Hendrik*1810 Gorredijk    
Hendrik*1812 Gorredijk 1898 Gorredijk 86
Bontje*1814 Gorredijk 1885 Lippenhuizen 71
Mettje*1815 Gorredijk 1893  77
10 Obbe Wouters*1817 Gorredijk 1898 Gorredijk 81
11 Adriaantje*1819 Gorredijk 1841 Gorredijk 21
12 Lena*1821 Gorredijk 1874 Gorredijk 52


Pieter Planting
Pieter Baukes Planting, geb circa 1765, boer Ureterp (1811), ovl Ureterp op 19 feb 1844.

tr. Drachten beiden van Noorderdrachten op 13 mei 1787
met

Trijntje Egberts, geb circa 1767, boerin, ovl Beetsterzwaag op 13 jun 1848.

Uit dit huwelijk:

 naamgebplaatsovlplaatsoudrelatiekinderen
Egbert*1788     
Bauke*1792     
Martzen*1794     
Jelle*1796     
Rinske*1799     
Berend*1801     
Trijntje*1803  1811  8
Rinse*1805  1811  6
Pieter Pieters*1807  1848  40
10 Bareld*1810     
11 Antje*1890